Dzieje się Styl życia Wydarzenia

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w lutym

Warszawa, 19 lutego 2014 r. ? Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się na początku lutego, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (55,22 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (40,41 proc.) oraz Platforma Obywatelska (30,6 proc.) ? wyniki lutowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

W porównaniu ze styczniową falą badania wzrosły notowania PiS o 2,73 punktu proc. do 40,41 proc., natomiast spadły notowania PO o 5,65 punktu proc. do 30,6 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze: Sojusz Lewicy Demokratycznej (10,05 proc., +0,27 punktu proc.) i Twój Ruch (6,7 proc., +3,15 punktu proc.). Poza parlamentem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,98 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (2,76 proc.), Polska Razem Jarosława Gowina (1,21 proc.), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1,15 proc.), Unia Pracy (0,51 proc.), Partia Kobiet (0,5 proc.), Zieloni (0,44 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,35 proc.), Socjaldemokracja Polska(0,2 proc.), Samoobrona (0,13 proc.).

Prezentowane wyniki preferencji partyjnych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów deklarujących swój udział w wyborach ? tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają (wynik imputowany**).

Zmiany preferencji wyborczych Polaków od ostatnich wyborów (dane dla PiS i PO; luty 2014)

Frekwencja

Na początku lutego ponad połowa respondentów deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (23,91 proc. zdecydowanie tak; 31,31 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 36,79 proc. z nich (26,68 proc. zdecydowanie nie; 10,11 proc. raczej nie). Niemal 8 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani**

Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, 22 proc. jest niezdecydowanych na jaką partię głosować. W porównaniu z badaniem styczniowym odsetek wyborców wahających się wzrósł w lutym o 3,8 punktu proc. Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż większość ich głosów otrzymałaby PiS (42,53 proc.) i PO (29,24 proc.).

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest kontynuacją badań prowadzonych przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na zlecenie redakcji dziennika Rzeczpospolita. Od 2011 roku instytut GfK Polonia prowadzi badanie niezależnie, na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

* Lutowa fala badania została przeprowadzona w dniach 6-9 lutego 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

** Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności

Badanie preferencji politycznych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne). Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Więcej informacji nt. badania

Maciej Siejewicz
T: +48 (22) 43 41 239
M: +48 500 100 500
[email protected]

GfK

Instytut GfK to jeden z największych międzynarodowych, niezależnych, niezwiązanych z żadną grupą kapitałową lub komunikacyjną, instytutów badawczych na świecie. Zatrudnia ponad 13 000 ekspertów na ponad 100 rynkach. W 2012 roku instytut GfK wypracował sprzedaż na poziomie 1,51 miliarda euro.

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts