Stosunek Polaków do integracji europejskiej w grudniu 2014

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w grudniu

Warszawa, 31 grudnia 2014 r. ? W grudniu 84 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 28 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera 56 proc.

Przeciwników integracji jest łącznie 14 proc. i w stosunku do listopada ich odsetek wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie zdecydowanych przeciwników jest 3 proc., a raczej przeciwnych integracji jest 11 proc. respondentów.

2 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.


dostarczył infoWire.pl
Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top