Dzieje się Styl życia Wydarzenia

Rafał Czyżewski: Wprowadzona w piątek e-taryfa znacząco wesprze rozwój elektromobilności

Komentarz Prezesa GreenWay Polska:  Wejście w życie e-taryfy jest istotnym krokiem dla rozwoju elektromobilności w Polsce. E-taryfa reguluje opłaty pomiędzy operatorami sieci energetycznych a operatorami stacji ładowania aut

Komentarz Prezesa GreenWay Polska: 

Wejście w życie e-taryfy jest istotnym krokiem dla rozwoju elektromobilności w Polsce. E-taryfa reguluje opłaty pomiędzy operatorami sieci energetycznych a operatorami stacji ładowania aut elektrycznych. 

Ujmując rzecz najprościej – w fazie inwestowania w stacje ładowania, gdy popyt na usługi jest jeszcze mały, opłaty za dostęp do sieci energetycznej będą obniżone. Opłaty te – uzależnione od mocy umownej – są ponoszone rzecz operatorów energetycznych przez operatorów stacji ładowania  aut bez względu na to, czy stacje są użytkowane przez kierowców czy też nie. Zgodnie z e-taryfą obniżone opłaty stałe obowiązywać mają do momentu, kiedy wykorzystanie mocy nie przekracza 10%. Przekroczenie tego progu powodować będzie powrót opłat do normalnego poziomu. 

E-taryfa wprowadza jednocześnie zwiększone opłaty zmienne dla firm energetycznych uzależnione od ilości pobieranej energii  z sieci. Mechanizm ten ma na celu zrekompensowanie utraconych przychodów tym firmom w momencie, gdy popyt na usługi ładowania wzrośnie. 

Wdrożone rozwiązanie powoduje, że rozwój sieci ładowania dla potrzeb elektromobilności nie obciąży odbiorców energii elektrycznej. Mechanizm ten pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych oraz na zwiększenie mocy stacji ładowania. 

O tym, jak jeszcze można wesprzeć rozwój elektromobilności – jakie możliwości mają państwa, samorządy i Unia Europejska, porozmawiamy podczas wirtualnej konferencji „Jak skalować infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w Europie – lekcje z praktyki”. Wydarzenie jest zwieńczeniem programu „NCE Advanced EV Net Action” i będzie miało miejsce jutro (wtorek) w godz. 13-15.30.

Dodajmy, że opublikowane w piątek 20 listopada 2020 roku rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku.

 

O konferencji:

Udział w wydarzeniu wezmą między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, samorządu Katowic oraz kluczowych firm i instytucji europejskich zaangażowanych w rozwój infrastruktury ładowania.

A to już wiesz?  Ryszard Rembiszewski: dzieci chcą mi wyryć na nagrobku napis ?Pan Lotto?

Konferencja zostanie przeprowadzona na żywo, poprzez Internet, w języku angielskim. W programie przewidziano trzy panele:

Panel 1: Rola władz publicznych w zwiększaniu europejskiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Panel 2: Ładowanie w miejscu pracy i zamieszkania: kluczowe segmenty i modele biznesowe pozwalające na zwiększenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Europie.

Panel 3: Finansowanie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Bezpłatna rejestracja: kliknij RSVP


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy