Polityka Styl życia

Oświadczenie w związku z publikacją portalu WP.pl o miesięcznych kosztach funkcjonowania Szpitala Narodowego

W artykule opublikowanym 26 grudnia 2020 roku na portalu WP.pl opublikowana została nieprawdziwa informacja dotycząca kosztów funkcjonowania Szpitala Narodowego w wysokości 21 mln zł miesięcznie. Aktualnie kwota ta jest wielokrotnie niższa. Adekwatne wyliczenie prezentujemy poniżej.

Kwota 21,5 mln zł miesięcznie pojawiła się w dokumencie, który posłużył Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do oszacowania ryczałtu, jaki przeznaczy NFZ za hospitalizację dzienną jednego pacjenta oraz za jedno niewykorzystane łóżko.

Do wyliczenia wysokości tego ryczałtu przyjęto maksymalną, możliwą skalę działania szpitala tymczasowego, tzn. 450 łóżek oddziałowych, 50 łóżek na intensywnej terapii, a także wydatki na działanie Punktu Przyjęć i Centrum Koordynacji w kwocie 567 tys. miesięcznie.

Przy tej skali działania całkowity, miesięczny ryczałt NFZ na pokrycie kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym wyniósłby rzeczywiście 21,5 mln zł. Jednak, ze względu na to, że aktualnie nie ma potrzeby (nie ma zapotrzebowania medycznego i miejmy nadzieję, że nigdy zapotrzebowanie takie się nie pojawi) uruchamiania kolejnych oddziałów w szpitalu tymczasowym, koszty funkcjonowania tego szpitala kształtują się na zdecydowanie niższym poziomie.

Dr Paweł Mielcarz na łamach dziennika Rzeczpospolta przeprowadził analizę dotyczącą kosztów funkcjonowania szpitali tymczasowych zgodnie z przyjętym przez NFZ modelem na przykładzie Szpitala Narodowego (Paweł Mielcarz: Czy koszty działania szpitala na Stadionie Narodowym są zbyt wysokie - Covid-19 - rp.pl). 

Zgodnie z tą analizą na koniec listopada w Szpitalu Narodowym funkcjonowały 84 łóżka przeznaczone dla chorych na Covid-19 i 10 łóżek przeznaczonych do tymczasowej intensywnej terapii, i tylko za te łóżka (wykorzystane lub nie) płaci NFZ. Przyjmując zatem hipotetyczną sytuację, w której w miesiącu szpital tymczasowy udostępnia 100 łóżek na oddziale zwykłym i jednocześnie wskaźnik obłożenia wyniesie przykładowo 75%, to płatność NFZ na pokrycie kosztów działania szpitala wyniesie około 3,59 mln zł (100 łóżek x 31 dni w miesiącu x 75% obłożenia x 1026 zł  + 100 łóżek x 31 dni w miesiącu x 25% obłożenia x 822 zł + 567 tys. zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Przyjęć i Centrum Koordynacji),  a nie, jak wskazują niektórzy komentatorzy, 21,5 mln zł.

Wynika z tego, że stworzenie infrastruktury pozwalającej na szybkie zwiększanie liczby dostępnych łóżek dopiero w momencie pojawienia się zwiększonego zapotrzebowania prowadzi do znacznego ograniczenia kosztów.

Zwracamy się do przedstawicieli wszystkich mediów z apelem o niepowielanie nieprawidłowych informacji dotyczących funkcjonowania Szpitala Narodowego.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy