Dzieje się Styl życia Wydarzenia

„Mieć wpływ” – II Dolnośląska Konferencja CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”

Działania prospołeczne, zmiany w podejściu do biznesu i zrównoważony rozwój – KGHM Polska Miedź S.A. była współorganizatorem II Dolnośląskiej Konferencji CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”. W spotkaniu w trybie online udział wzięło ponad 300 uczestników.

Uczestnicy rozmawiali również o coraz większej roli CSR skierowanego na pracowników i ich rodziny w przedsiębiorstwach. Wszystkie te aspekty mają związek z trwającą transformacją społeczną związaną z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi. 

Spotkanie otworzył Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Rozwoju, który podkreślił, że działania prospołeczne mają dla Spółki ogromne znaczenie. - W KGHM inicjujemy programy społeczne, m.in. wspieramy rodzicielstwo zastępcze w Zagłębiu Miedziowym, angażujemy się w akcje wsparcia seniorów, rozwijamy wolontariat czy zapraszamy mieszkańców do poznania regionu dzięki aplikacji naMIEDZI. Łączymy cele biznesowe z troską o człowieka we wszystkich jego rolach zawodowych i społecznych – mówił Wiceprezes.

Przedstawiciele największych polskich firm dyskutowali o zadaniach liderów w budowaniu skutecznej strategii CSR a w konsekwencji przełożeniu działań na dobrostan pracowników.

Beata Chorągwicka – Majstrowicz, Wiceprezes Zarządu ds. HR w należącej do KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile mówiła o zaangażowaniu pracowników w życie firmy. – Wierzymy, że pozytywny klimat organizacyjny zwiększa zaangażowanie ludzi i sprzyja pozyskiwaniu nowych talentów, a rodzina, która jest blisko organizacji tylko nam sprzyja. Buduje wśród pracowników poczucie dumy i przynależności” – dodała prelegentka konferencji.

Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. sprawy związane z pandemią i wpływem COVID-19 na podejście do zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło też przykładów wdrożonych dobrych praktyk z obszaru kultury organizacyjnej zorientowanej na człowieka i rodzinę. Ważnym tematem był również wolontariat pracowniczy.

Oprócz KGHM współorganizatorem konferencji był Związek Pracodawców Polska Miedź, a partnerem merytorycznym Instytut Humanites.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy