Biznes Energetyka

EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny

Mieszkańcy Elbląga zyskają ekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła. W dn. 17.02.2021 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej EPEC podpisał z KAPE kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy

Data publikacji: 2021-02-17
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny
Kategoria: Energetyka, BIZNES,

Mieszkańcy Elbląga zyskają ekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła. W dn. 17.02.2021 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej EPEC podpisał z KAPE kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy systemu.

Mieszkańcy Elbląga zyskają ekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła. W dn. 17.02.2021 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z Krajową Agencją Poszanowania Energii kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy systemu, który będzie dofinansowany ze środków europejskich. Grant pozyskany został z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach  programu ELENA. Inwestycja jest zgodna z przyjętą przez rząd „Polityką energetyczną Polski 2040” (PEP2040) oraz z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu.

„Umowa jest początkiem procesu budowania i rozwijania bezpieczeństwa energetycznego dla Elbląga – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga ds. Gospodarczych. Współpraca z KAPE i realizacja nowoczesnego, kogeneracyjnego, miejskiego źródła ciepła  przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprawi jego atrakcyjność dla mieszkańców.”

Celem współpracy EPEC z KAPE jest zbudowanie w Elblągu dodatkowego źródła ciepła tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to skojarzona produkcja, która w jednym procesie technologicznym spalania gazu łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu może wykorzystać pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych. 

W ramach dalszej współpracy KAPE z EPEC powstanie również magazyn ciepła i farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1MWe. Łączna wartość projektu to 70 mln zł, a termin oddania do eksploatacji farmy fotowoltaicznej planowany jest na koniec 2023 roku, natomiast zakończenie inwestycji w wysokosprawną kogenerację przewidziane jest na 2025 rok.

„W ramach projektu ELENA stajemy się partnerem strategicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej i pomagamy tym przedsiębiorstwom spełnić wymagania wynikające z dyrektyw i norm, które już wkrótce będą obowiązywać w Polsce” – mówi Krzysztof Skowroński z KAPE, dyrektor projektu ELENA.

A to już wiesz?  Lockdown zmienił chwilowo nawyki w zarządzaniu oszczędnościami

Podpisana w dn. 17.02.2021 umowa obejmuje opracowanie studium wykonalności projektu, przygotowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji środowiskowej, wykonanie audytu i skompletowanie niezbędnych dokumentów  i złożenie wniosku o dofinansowanie. Wartość tego etapu umowy wynosi 277 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 190 tys. zł.

„Umowa pomiędzy EPEC i KAPE jest pierwszym krokiem w kierunku dostarczenia mieszkańcom Elbląga ciepła i prądu pozyskanych z innowacyjnego systemu oraz odejścia od węgla jako paliwa w ciepłowni EPEC przy ulicy Dojazdowej. Celem jest zapewnienie mieszkańcom Elbląga ciepła z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, zgodnych ze światowymi standardami” – mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

O KAPE i programie ELENA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) jest firmą działającą w obszarze efektywnego zarządzania energią i działa na rynku od ponad 25 lat. Firma oferuje m.in. kompleksowe, niezależne doradztwo i projektowanie oraz wykonuje audyty dla branży  przemysłowej i budownictwa. Prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne
i świadczy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją gospodarki niskoemisyjnej. 

Program ELENA (European Local Energy Assistance) jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną przez Europejski Banku Inwestycyjny (EBI) w ramach programu Horyzont 2020. ELENA zapewnia dotacje (granty) na pomoc techniczną skoncentrowaną m.in. na wdrażaniu programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej.

Wg informacji uzyskanych od EBI do końca 2019 roku wysokość wsparcia z tego źródła wyniosła 180 mln Euro, a łączna wartość inwestycji przekroczyła już 6,6 mld Euro.

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

A to już wiesz?  Śródka OdNowa 2 – tu wszystko jest blisko

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.    

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny Energetyka, BIZNES - Mieszkańcy Elbląga zyskają ekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła. W dn. 17.02.2021 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej EPEC podpisał z KAPE kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy systemu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy